Les 1: Verander van perspectief.

Het voordeel dat jij hebt als ouder is dat jij zelf puber bent geweest. Tegelijk is dat óók het nadeel.

Het voordeel hiervan is dat jij je mogelijk nog een beetje kan voorstellen hoe het was als puber. Je zult niet alle details meer weten en mogelijk dingen vergeten zijn. Maar dit voordeel is tegelijk ook een nadeel. Je puber kan dit interpreteren dat jij denkt het beter te weten, wanneer je slechts goedbedoelde adviezen geeft.

Ja, jij bent ook puber geweest en je weet hoe dat voor jou was in jouw pubertijd. Die tijd en jij zijn daarom ook gelijk het grote verschil. Je puber is een individu die dingen op zijn eigen manier beleefd. Hoeveel jullie mogelijk ook op elkaar lijken, de ervaring van jouw puber is anders dan jouw eigen puberteit ervaring. Dat wat jouw puber in het verleden heeft meegemaakt, is anders dan dat wat jij in de eerste jaren van je leven hebt meegemaakt. Daar zit dan ook het grootste verschil. Jullie referentiekader is anders.

Het helpt hem daarom niet dat je bij voorbaat zegt dat je het ook hebt meegemaakt. De huidige tijd is anders dan de periode waarin jij puber was. Wat denk je van deze verschillen:

Bellen met een vaste telefoon versus mobiel.

Internet via de telefoonlijn of misschien niet eens internet versus WiFi altijd en overal beschikbaar.

Met elkaar afspreken en misschien al ICQ, MSN of sms versus Snapchat, Insta en WhatsApp.

Cd’s en cassettebandjes versus Youtube en Spotify.

Geen wetten met betrekking tot drank en roken versus nog net niet iets mogen, maar misschien wel willen.

We leven in een andere wereld dan twintig, dertig jaar geleden. Dit betekent dat jij je goed, maar tegelijk ook niet kunt inleven in wat je puber meemaakt. De omstandigheden zijn zó anders. Dit zorgt ervoor dat jij je mogelijk zorgen maakt over de -naar jouw idee- ‘gevaren’ van het puber zijn in deze tijd. Maar besef je wel, dat jouw ouders waarschijnlijk hetzelfde ervaarden toen jij puber was.

Dit in ons achterhoofd hebbende, kan je ook veel leren van jouw eigen puberteit. Niet om uit te leggen aan je puber, met de beste bedoelingen, maar om inzicht te krijgen in de behoeftes van je puber en hoe jij daar dan weer op kan reageren of inspelen.

Situaties die jij in je puberteit hebt meegemaakt, kunnen je inzicht geven over situaties die jouw puber nu ervaart.

Wanneer het jou lukt om je te verplaatsen in het perspectief van je puber. De gevoelens, emoties en behoeften van je puber. Kan jij je een betere voorstelling maken van wat je puber nodig heeft van jou in bepaalde situaties. Juist omdat je zelf ook puber bent geweest, kan je je misschien nog verplaatsen is die persoon. In die behoeftes, die gedachten die je had en de wel/niet helpende ondersteuning die je hebt ervaren van je ouders.